Microcantilever Biosensor for Detection of Adenosine Triphosphate
LI Huiyan, BAI Xiaojing, WANG Fenghong, LI Jing, TANG Jilin
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2015, (3): 362 -366 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2015.03.140437