Synthesis and Cytotoxicity of N,N-Bis(8-flavonmethyl)geranylamine Derivatives
ZHAO Jin1, XIE Huan-Xu2, LIU Hong-Yu2, MA Hong-Xia2, XIE Song-Qiang3, WANG Chao-Jie1*
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2010, (04): 398 -403 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2010.90334