Protein Sequence Design Using Generative Models
WU Qing-Lin, REN Yu-Bin, ZHAI Xiao-Wei, CHEN Dong, LIU Kai
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2022, (1): 3 -17 .  DOI: 10.19894/j.issn.1000-0518.210479