Preparation of Nitrogen-Doped Carbon Dots for Highly Sensitive Detection of Amoxicillin
GONG Hui, KANG Yu, ZHANG Rong, REN Guodong, HOU Xiaoyu, ZHANG Min, LI Lihong, LIU Wen, WANG Haojiang, DIAO Haipeng
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2020, (2): 227 -234 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2020.02.190226