A New Type of Electrochemiluminescence Sensor for Detection of Mercury Ion in Chinese Medicinal Materials Danshen Based on Host-Guest Interaction
WEI Guobing,KONG Derong,XU Huihui,YIN Zhaojiang,ZHANG Jing,CUI Hanfeng,HONG Nian,YANG Jie,XIONG Wei,LIU Wenming,GUO Qianwen,CHENG Lin,FAN Hao
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2019, (5): 595 -602 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2019.05.180310