Preparation and Application of High Stability Metal-Organic Framework UiO-66
HAN Yitong,LIU Min,LI Keyan,ZUO Yi,ZHANG Guoliang,ZHANG Zongchao,GUO Xinwen
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2016, (4): 367 -378 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2016.04.150439