Effects of Amoxicillin on B-Z Oscillation Chemical Reaction and Its Oscillation Fingerprint
LAI Hongwei1*, CAO Hongmei1, DONG Shunfu1, HAN Liqin1, LU Zhao1*, DONG Shuguo1, JIA Qiyu2
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2014, (03): 361 -366 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2014.30321