SAXS Studies of Poly(Ether Ether Ketone Ketone) and Poly(Ether Biphenyl Ether Ketone Ketone) Copolymers
Zhang Hongfang, Wang Shanger, Yang Baoquan, Mo Zhishen, Na Hui, Wu Zhongwen
Chinese Journal of Applied Chemistry . 1996, (1): 58 -61 .