Anti-tumor Activity of Biodegradable Polymer-Paclitaxel Conjugate Micelles on H22 Liver Cancer Mice Models
SHENG Shihou1, YU Huiqiu1, LIU Tongjun1*, LIU Shi2, ZHENG Yonghui2, HU Xiuli2, SONG Xiangfu3
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2011, (11): 1280 -1285 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2011.00734