Synthesis and Biological Activities of 4,6-Diaryl-2-aminopyrimidine Derivatives
JIANG Yin-Zhi*, ZHOU Jun, LIANG Da-Wei, JIANG Ling-Bo, LIU Zheng-Jiang
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2011, (02): 209 -213 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2011.00248