Progress in Synthesis and Application of Polyhydroxyl Terephthalic Acid
ZHANG Jian-Ting1, WANG Kun1,2, ZHAO De-Ming1, XIE Pin-Zan1, JIN Ning-Ren1*
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2010, (11): 1241 -1251 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2010.00028