Synthesis and Properties of Polymer Containing 1,3,4-Oxadiazole and Azobenzene Units
LI Cong, YU Shi-Jun*, ZHANG Yue, WANG Lu, FENG Chun-Liang, JIN Qi-Feng
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2010, (10): 1138 -1143 .  DOI: 10.3724/SP.J.1095.2010.90835