Reaction Characteristics of Epoxy Resins E-51 Cured by 1-Hexyl-3-Methyl Imidazole Iron Tetrachloride Salt
MA Yuqin, ZHENG Changmei, YANG Tianbo, WEI Wei, LIU Meihua, ZHENG Chunbai, DENG Pengyang, GAO Ying
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2015, (6): 636 -640 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2015.06.140375