Synthesis of Aromatic Oligosulfonate-Bridged Macrocycles and Selective Recognition of Sn 2+ and Bi 3+
ZHANG Dechun, WANG Wen'ge, LIU Hongwei, ZHANG Chanjuan, PENG Huibing
Chinese Journal of Applied Chemistry . 2015, (6): 629 -635 .  DOI: 10.11944/j.issn.1000-0518.2015.06.140335